dimarts, 2 de desembre de 2014

La cal•ligrafia i les fulles del raveAcaba de saltar la noticia que a Finlàndia els alumnes deixaran d’aprendre a escriure caligràficament (amb lletra lligada) a mà, per fer-ho en lletra de pal (o tipogràfica) o bé directament teclejant en un dispositiu electrònic. A partir d’aquí  han aparegut partidaris, detractors i dubtes, molts dubtes!

Del que menys ressò s’ha fet la premsa és del procés pel qual el sistema educatiu finès ha pres aquesta decisió: Cada deu anys (deu!) revisen a fons (amb dades i avaluacions sistemàtiques d’àmbit pedagògic, no amb criteris polítics ni ideològics!) alguns aspectes.  De la reflexió sobre el temps (que a l’escola sempre és limitat) i de les necessitats presents i futures a que cal donar respostes educatives, en deriven les prioritats de dedicació del temps escolar... d’aquí que hagin prioritzat el temps per a escriure el que els infants necessitin per a l’escola i la vida sobre un teclat, per davant dels possibles beneficis de dedicar tot el temps que avui en dia es dedica a que els infants escriguin amb una “correcta” cal·ligrafia.  

Sigui com sigui el que més em crida l’atenció és com (tristament) ens hem quedat amb les fulles del rave: hem polemitzat sobre la cal·ligrafia i les seves virtuts (o no) i hem deixat passar l’avaluació, la reflexió,  i l’opció valenta final en prioritzar la dedicació del temps escolar dels finesos.
Possiblement el temps (els deu anys que tindran en marxa l’opció presa i l’observació sistemàtica que en faran) els donarà la raó o no. Però ells seguiran encapçalant els rànquings mundials a nivell educatiu. I nosaltres?

Nosaltres faríem bé de ser una mica més com ells, en el sentit del procés, no tant de la decisió final.

El que sembla que està clar és que ...s’escrigui com s’escrigui cal  llegir, llegir molt, sobre qualsevol suport, en totes les circumstàncies...i que els pares (pare o mare) et llegeixin és clau per assolir millors competències, per tenir millor rendiment escolar, i possiblement, per ser una mica més feliç!


1 comentari: